CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Charles Babbage lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Busterup.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Charles Babbage,
Increase Buster Card performance by 20% but reduce defense by -10% while on the field.

Thông tin chi tiết

十九世紀初頭。ケンブリッジ大学を卒業したばかりの

青年の折、天体の運動についての計算中に───
膨大な量の数字と相対しながら、彼は思った。

天体だけではない。政府の研究機関や在野の企業では、
殆どすべての実験や事業に於いて必要となる大量計算に際して、
数十人の計算手を必要としている。
これらの無数の計算すべてを機械によって行うことが
できたならば、と。

そして、彼は更に考えた。
できる。と。

蒸気機関を動力として、
複雑で高度な計算を可能とする機械。
その名は、階差機関(ディファレンス・エンジン)。

そう、数学はあらゆる学問で応用されているのだ。
故にこの機械が完成した暁には、
人類はあらゆる分野で飛躍的な時間短縮を実現し、
文明は数世紀分の発展を遂げることとなるだろう。
それは誰しもが成し遂げたことのない、夢物語だった。
 ◆

結局、彼の想いはあと一歩のところで実現しなかった。けれど人は言う。
彼は確かに偉大な天才の一人であり、文明の礎であり───

彼こそは、コンピューターの父である、と。

Đầu thế kỷ thứ 19. Trong lúc tính toán chuyển động của các thiên thể và đối mặt với một đống số liệu khổng lồ, cậu thiếu niên vừa mới tốt nghiệp đại học Cambridge đã có một suy nghĩ.

Không chỉ đối với các ngôi sao. Các cơ quan chính phủ lần những doanh nghiệp khác đều cần hàng chục nhân viên để tính toán một lượng lớn số liệu từ thực nghiệm cũng như công việc. Từ giờ trở đi sẽ có vô số những phép tính cần phải làm, và nếu có một loại máy có thể thực hiện công việc đó thì sao?
Và cậu thiếu niên đó tiếp tục suy nghĩ. Cậu nghĩ rằng “Có thể làm được.”

Sử dụng động cơ hơi nước, một cỗ máy có thể thực hiện những phép tính phức tạp có độ khó cao. Tên của nó là Difference Engine.

Đúng vậy, toán học được áp dụng trong mọi lĩnh vực. Vậy nên nếu chiếc máy này được hoàn thành, con người có thể rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu, văn minh nhân loại sẽ có một bước tiến đáng giá vài thế kỷ không phải sao?
Đó là một câu chuyện trong mơ mà chưa một ai có thể làm được.

Cuối cùng thì suy nghĩ của cậu thiếu niên đó cũng không thể trở thành hiện thực.
Tuy nhiên người ta nói rằng, cậu thiếu niên đó quả thật là một thiên tài vĩ đại, cậu đã trở thành nền móng cho nền văn minh.
Họ nói rằng: “Chính cậu là cha đẻ của chiếc máy tính bây giờ.”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.