Wikia Fate Grand Order Việt Nam

<tabber> Hạng A=

Artsup.png
Cerulean Ride A
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
MordredRidericon.png
Bản mẫu:Tooltip Mordred (Rider)