FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Leonidas lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Busterup
Hiệu ứng
When equipped to Leonidas,
Increase Party's Buster Performance by 15% while he's on the field.

Thông tin chi tiết

我々はここで死ぬ。それが運命である。

将は兵士に命を捧げられ、将はその代わりに
全力を投じて彼らに勝利を捧げなければならない。
だが、この戦いに勝利はない。
この戦いは、明日へと繋がる架け橋であり、我らの屍を
踏み越えて、まだ見ぬ同胞が勝利をもたらすのだ。
けれど、本当にそれでいいのだろうか?
君たちは命が惜しくないのだろうか?
私の言葉を兵士たちは力強く笑い飛ばす。
よろしい、この門を守り抜こう! 誇りを、勇気を、愛
を守るために、戦って戦って死のうじゃないか!

Số phận đã định rồi. Chúng ta sẽ chết ở đây.

Ta (Leonidas) đặt trọn niềm tin của mình vào các cậu (những người lính). Ta luôn cố gắng hết mình để mang lại chiến thắng cùng các cậu.

Nhưng mà, chiến thắng không tồn tại trong trận chiến này.
Đây là trận chiến để mở ra tương lai, để con cháu chúng ta sau này có thể đạp lên con đường xác mà chúng ta tạo dựng và đoạt lấy thắng lợi thật sự!

Nhưng, liệu có ổn không? Các cậu không còn điều gì hối tiếc chứ?
Những người lính cười to khi nghe tôi hỏi vậy.

Được rồi, vậy chúng ta sẽ bảo vệ cánh cổng này tới cùng! Nếu phải chết, hãy chết khi chiến đấu! Chiến đấu vì danh dự và vì những người mà chúng ta yêu quý! [1]


Tham khảo

  1. Deirdre on Tumblr
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.