FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
禁断の頁 Forbidden page 何人も読んではならない頁。

たいていは最初か最後にまぎれている。

A page that no one should read.

Usually it is missing at the beginning or the end.

Rớt từ
Spellbook / Thunder Book / Grimoire
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Shinjuku - Shinjuku 2-chome [6] [21AP]
London - Regent Park [3] [16AP]
London - Hyde Park [5] [20AP]
Camelot - Atlas Academy [3] [20AP]
Servant
Deon0/60
Total:60
Caesaricon11/0
Total:11
Teslaicon10/45
Total:55
ShinjukuArcherIcon8/45
Total:53
Tristanicon12/0
Total:12
Elizaicon0/60
Total:60
Ozymandiasicon0/72
Total:72
Astolfoicon0/60
Total:60
Edwardicon8/0
Total:8
Georgeicon8/0
Total:8
Wavericon10/45
Total:55
Tamamocastericon12/72
Total:84
Xuanzangicon0/72
Total:72
Davinciicon0/72
Total:72
Illyaprismaicon10/45
Total:55
Merlinicon10/45
Total:55
NeroSummer0/45
Total:45
Medealilyicon10/60
Total:70
Rhymeicon12/0
Total:12
Helenaicon10/0
Total:10
Edisonicon6/36
Total:42
Nitocrisicon6/36
Total:42
Gilcastericon8/36
Total:44
Icon Servant 1926/36
Total:42
Medeaicon8/48
Total:56
Gilles2icon11/0
Total:11
Cucastericon7/33
Total:40
Paracelsusicon5/33
Total:38
Babbageicon11/0
Total:11
Hansicon4/24
Total:28
Shakespeareicon5/24
Total:29
Mozarticon6/0
Total:6
Icon Servant 18915/0
Total:15
Vladicon15/0
Total:15
Caligulaicon6/36
Total:42
S1730/36
Total:36
Edmondicon10/0
Total:10
Jeannealtericon0/36
Total:36
Icon Servant 195

Class-Foreigner-Gold

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
10/0
Total:10
Icon Servant 198

Class-Foreigner-Gold

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
0/36
Total:36
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.