Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Busterup.png
Cải Tạo Long Chủng EX
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Gutsstatus.png Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1000 HP.)
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
S213Icon.png