FANDOM


Deathbuff
Cây Sung Yên Bình EX
Instapowerup Tự thêm trạng thái kích-hoạt-khi-chết cho bản thân trong 5 lượt.
(Tác dụng của kĩ năng này được kích hoạt khi servant chết trong lúc buff vẫn còn tồn tại.)
Invincible Khi Servant này chết, thêm trạng thái bất hoại trước 2 đòn tấn công cho toàn đội trong 3 lượt.
(tăng lên 3 đòn khi Level 10.)
Khi Servant này chết, hồi HP toàn đội.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
AvicebronIcon

Class-Caster-Silver

Avicebron

3✪


AvicebronIcon
Tên tiếng Nhật
アヴィケブロン
ATK HP
1,184/6,376 1,796/9,981
ATK lvl 100 HP lvl 100
8629 13533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trật tự・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Tăng khả năng sạc NP toàn đội trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.