FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Eric Bloodaxe lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Critdmg
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Eric Bloodaxe,
Increase critical damage of all allies by 25% while he's on the field.

Thông tin chi tiết

王位を強奪し、兄弟を鏖殺し、

それでもこの魔斧には血が足りぬ。

材質は魔獣。鍛え上げたのは魔女。
あらゆる魔的な性質が、血斧王を蝕んでいく。
「それがどうした」
そのようなことは百も承知。王として力を指し示す
ためならば、あらゆるものに未練はない。

さあ、血を啜ろう!

Cướp đoạt hoàng vị, tàn sát anh em.

Dù thế cây rìu ma quái đó vẫn uống chưa đủ máu.

Nguyên liệu lấy từ ma thú, người rèn là phù thủy. Sự ma quỷ của nó đang gặm nhấm vị vua mang danh Huyết Phủ. “Vậy thì sao nào?” Dù biết rõ điều đó nhưng vị vua vẫn tìm kiếm sức mạnh, không hề hối tiếc.

Nào, hãy uống máu đi!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.