CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Darius III lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Busterup.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Darius III,
Increase Buster Card performance by 15% while he's on the field.

Thông tin chi tiết

地上すべての財宝を集めし蔵。

或いは“神の門”。
すなわちは伝説に語られしバビロンの宝物庫。

アッシリアの女王ニトクリスの眠る墓碑には
かの宝物庫へと続く「扉」が隠されているという。
歴代バビロン王はこれに決して触れなかったが、
偉大なる王が「扉」を堂々と開いた。

ヘロドトスは「墓には何もなかった」と綴ったが、
王は「扉」から莫大な富を得てはいなかったか?
善政によってのみ、王は国を豊かにしたのか?

少なくとも、王の裔は何らかの財を有してはいた。
であるが故に幾度もの戦いを成し得たのだ──―

Kho tàng chứa tất cả bảo vật trên thế gian.

Nó còn được gọi là “Cánh cổng của thần linh.” Nó, được truyền thuyết kể lại, là Bảo Vật Khố của Babylon.

Lăng mộ nơi Nitocris, nữ hoàng Assyria yên nghỉ, Người ta nói rằng ở đó cất dấu cánh cổng dẫn đến kho tàng. Các thế hệ hoàng đế tiếp theo chưa bao giờ chạm được đến nó. Tuy nhiên có một vị hoàng đế vĩ đại đã hiên ngang mở được cánh cổng.

Sử gia Herodotus đã nói rằng “Trong mộ không có gì cả.” Thế nhưng, không phải vị hoàng đế đã từ cánh cổng lấy được vô số của cải sao? Chỉ bằng sự cai trị đúng đắn mà vị hoàng đế đã xây dựng được một quốc gia giàu có sao?

Ít ra thì hậu duệ của hoàng đế cũng có một phần tài sản nào đó. Tuy nhiên đấy cũng là lý do dẫn đến vô số những cuộc chiến sau này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.