FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Sieg lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npacqui
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Sieg,
Tăng tỷ lệ sạc NP và sát thương NP
toàn đội thêm 10% khi anh ở trên sân.

Thông tin chi tiết

彼女に名前は無い。

彼女に記録は亡い。 必要性も、必然性も、運命すらもない。 彼女が滅びかけている理由はただ一つ。 ただ、そこにいたから巻き込まれた。

彼女に悲痛は無い。 彼女に憎悪は亡い。 わかっている。 そんな感情など、彼女には不要だったのだろう。

だからこそ、俺は悲しい。 彼女の名を覚えている者は、彼女自身すら いないんだ。

俺の手を握って、彼女は本当に救われたのだろうか。 俺の手で、彼女は世界への未練を無くしたのだろうか。

答えはきっと、永遠に無いのだろう。 永遠……永遠に……。

Đối với cô ấy, tên gọi không hề có.

Đối với cô ấy, những ghi chép đã mất đi.
Cả tính cần thiết, cả tính tất yếu, đến cả vận mệnh cũng đều không có.
Lý do cô ấy bị hủy hoại chỉ có một.
Chỉ vì có mặt ở đó, mà cô đã bị cuốn vào.

Đối với cô ấy, đau thương không hề có.
Đối với cô ấy, sự căm ghét đã mất đi.
Tôi biết điều đó.
Những cảm xúc ấy, hẳn là chẳng hề cần thiết cho cô ấy.

Chính bởi vậy mà tôi mới đau buồn.
Chẳng có một người nào, kể cả bản thân cô ấy, nhớ đến tên cô ấy.

Nắm lấy tay tôi, liệu cô ấy có thực sự được cứu rỗi?
Nhờ bàn tay tôi, liệu cô ấy có mất đi sự lưu luyến với thế giới này?

Chắc hẳn, câu trả lời nhất định sẽ chẳng bao giờ có.
Vĩnh viễn... Mãi mãi...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.