FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Kiyohime lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Kiyohime,
NP damage 30% up and
Chance to inflict 500 damage Burn (5 turns) when attacking.

Thông tin chi tiết

ああ、愛してます、愛してます、愛してます!

本当に、心の底から愛していたのです。
この心を偽物と呼ぶのなら、世界に真実は
ありません。
だから―――燃やしたのです。愛で、悲しみで、
ただ燃やしたのです。

Aa, em yêu chàng, em yêu chàng, em yêu chàng!

Thật đấy, từ sâu thẳm con tim này, em đã yêu chàng. Nếu chàng bảo trái tim em là giả dối vậy thì thế gian này không có gì là thật. Vậy nên, em đã thiêu, bằng tình yêu và cả đau khổ. Em thiêu chàng thành tro bụi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.