FANDOM


Dodge
Cách Giết Người Ngớ Ngẩn A
Avoid Nhận trạng thái Né tránh trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
NobuSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.