FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:51, ngày 20 tháng 4 năm 2018Myon143 (tường | đóng góp)‎ . . (508 byte) (+508)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Oda Nobunaga (Berserker)}} |img = dodge |name = Cách Giết Người Ngớ Ngẩn |rank = A |effect = {{Seffect|Evasi…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.