FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Fionn mac Cumhaill lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Fionn mac Cumhaill,
Increase Arts Card performance of all allies by 10% and NP damage by 10% while on the field.

Thông tin chi tiết

───マスター。鮭を食べたまえ、頭が良くなる。

無論、無限の叡智が授かったりはするまいよ。
それは虹色に輝く鱗を持った鮭だけだ。
しかし、鮭の脂には集中力を高めるという物質が
多く含有されているのだそうだから、あながち
無駄でもないだろう。

強さだけでも、美しさだけでもいけない。
きみは賢くありたまえ。
何かにつまづき、失敗した時に……
我が身を振り返られるだけの賢さを持つといい。

ん?
智慧があって賢いなら、そもそも
失敗しないように振る舞えばいい───と?
フフ確かに、それが理想ではあるね!

けれど人は、あやまちを犯すものだ。
いつも正しい道ばかりを選べるとは限らないさ。

だから、ほら。きみも鮭を食べたまえ。

---Này Master, ăn chút cá hồi đi, nó sẽ giúp cậu thông minh hơn đấy.

Hiển nhiên là, nó sẽ không cho cậu kiến thức vô tận rồi. Chỉ có con cá hồi thất sắc (7 màu) mới có thể ban cho cậu thứ đấy thôi.

Nhưng mà, mỡ cá hồi có nhiều chất giúp gia tăng sự tập trung, vậy nên việc ăn nó sẽ giúp ích cho cậu khá nhiều.

Nếu chỉ có sức mạnh thôi thì không có gì đẹp cả. Cậu cần phải có cả trí tuệ nữa cơ. Để khi cậu vấp ngã và thất bại... cậu sẽ đủ thông minh để không tiếp tục mắc phải sai lầm đó nữa.

Hửm? Cậu bảo "nếu thông minh và khôn khéo thì đáng lý ngay từ đầu không thất bại mới phải" sao? Heheh, quả thật, đó đúng là lý tưởng nhất rồi!

Nhưng mà, hàm là người thì, sai lầm là thứ khó tránh khỏi. Cậu không thể luôn chọn trúng con đường đúng để đi được.

Vậy nên, nào, hãy ăn cá hồi đi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.