n (Đã khóa “Binh Pháp Tengu” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
Dòng 1: Dòng 1:
  +
<tabber>
  +
Hạng EX=
  +
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|EX}}}|EX|
  +
{{activeskill2page
  +
|servanticons = {{Ushiwakamaru}}
  +
|img = Npacqui
  +
|name = Binh Pháp Tengu
  +
|rank = EX
  +
|effect = Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.<br/>Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân trong 3 lượt. {{Upgrade Icon Text}}
  +
|leveleffect = {{Seffect|Nprateup}} Khả năng sạc NP +
  +
|l1 = 10%
  +
|l2 = 11%
  +
|l3 = 12%
  +
|l4 = 13%
  +
|l5 = 14%
  +
|l6 = 15%
  +
|l7 = 16%
  +
|l8 = 17%
  +
|l9 = 18%
  +
|l10 = 20%
  +
|2leveleffect = {{Seffect|quickup}} Quick +
  +
|2l1 = 10%
  +
|2l2 = 11%
  +
|2l3 = 12%
  +
|2l4 = 13%
  +
|2l5 = 14%
  +
|2l6 = 15%
  +
|2l7 = 16%
  +
|2l8 = 17%
  +
|2l9 = 18%
  +
|2l10 = 20%
  +
|2lv1 =
  +
|c1 = 7
  +
|c2 = 7
  +
|c3 = 7
  +
|c4 = 7
  +
|c5 = 7
  +
|c6 = 6
  +
|c7 = 6
  +
|c8 = 6
  +
|c9 = 6
  +
|c10 = 5
  +
}}
  +
}}</onlyinclude>
  +
|-|
  +
Hạng A=
  +
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|A}}}|A|
 
{{activeskillpage
 
{{activeskillpage
 
|servanticons = {{Ushiwakamaru}}
 
|servanticons = {{Ushiwakamaru}}
Dòng 4: Dòng 51:
 
|name = Binh Pháp Tengu
 
|name = Binh Pháp Tengu
 
|rank = A
 
|rank = A
|effect = Tăng khả năng sạc NP toàn đội trong 3 lượt.
+
|effect = Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Nprateup}} Khả năng sạc NP +
 
|leveleffect = {{Seffect|Nprateup}} Khả năng sạc NP +
 
|l1 = 10%
 
|l1 = 10%
Dòng 27: Dòng 74:
 
|c10 = 5
 
|c10 = 5
 
}}
 
}}
  +
}}</onlyinclude>
  +
</tabber>

Bản hiện tại lúc 09:43, ngày 21 tháng 8 năm 2018

Npacqui.png
Binh Pháp Tengu EX
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Quickupstatus.png Quick + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Ushiwaicon.png

Npacqui.png
Binh Pháp Tengu A
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Ushiwaicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.