FANDOM


Critchancedown
Biến Hóa (Chuyên Dùng Xâm Nhập) C
Giảm tỉ lệ chí mạng của 1 kẻ địch trong 3 lượt.
NpChargeDrain Giảm 1 vạch NP của 1 kẻ địch.
Cấp 12345678910
Critchndown Tỉ lệ chí mạng - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Hassan of Serenity icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.