FANDOM


Shieldup
Biến Hóa A+
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Defenseup Tăng phòng thủ bản thân thêm 30% trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Resistanceup Kháng debuff + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Rhymeicon Icon Servant 189

Shieldup
Biến Hóa A
Tăng phòng phủ bản trân trong 3 lượt.
Defenseup Tăng phòng thủ bản thân thêm 30% trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Tamamocastericon Ibarakiicon

Shieldup
Biến Hóa B
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 18%18.9%19.8%20.7%21.6%22.5%23.4%24.3%25.2%27%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Tamamoicon

Shieldup
Biến Hóa C
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 16%16.8%17.6%18.4%19.2%20%20.8%21.6%22.4%24%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Edisonicon Kiyohimeicon Vladicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.