FANDOM


Shieldericon
Shielder
Sabericon
Saber
Archericon
Archer
Lancericon
Lancer
Ridericon
Rider
Castericon
Caster
Assassinicon
Assassin
Berserkericon
Berserker
Rulericon
Ruler
Avengericon
Avenger
Mooncancer
Moon Cancer
Class-Alterego-Gold
Alter Ego
Beasticon
Beast
Class-Foreigner-Gold
Foreigner
Beasticon

—The Beasts of Calamity symbolizing the seven Evils of Man. The archetype of the Heroic Spirit Summoning System as well as the enemies of the Grand Servants.—

Beast có hệ số sát thương cơ bản là 1.0x.

Tương tác về sát thương sẽ thay đổi tùy thuộc vào Beast mà bạn đánh:

  • Tiamat gây và nhận sát thương bình thường đối với mọi trường phái.
  • Goetia và các kẻ địch tương tự (các Ma Thần Trụ)
    • Gây gấp đôi sát thương lên Saber, Archer, Lancer, và Berserker.
    • Nhận gấp đôi sát thương từ Rider, Caster, Assassin và 50% sát thương thêm từ Berserker.
    • Gây một nửa sát thương lên Avenger.
  • Beast III/R nhận thêm 20% sát thương từ Moon CancerAlter Ego. Mọi trường phái khác gây và nhận sát thương bình thường.
Beastcardborder1
Beastcardborder2
Beastcardborder3
Tiamat Unavailable Goetia Unavailable Beast III/R Unavailable
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.