Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Advertisement
Shieldericon.png
Shielder
Sabericon.png
Saber
Archericon.png
Archer
Lancericon.png
Lancer
Ridericon.png
Rider
Castericon.png
Caster
Assassinicon.png
Assassin
Berserkericon.png
Berserker
Rulericon.png
Ruler
Avengericon.png
Avenger
Mooncancer.png
Moon Cancer
Class-Alterego-Gold.png
Alter Ego
Beasticon.png
Beast
Class-Foreigner-Gold.png
Foreigner

Beasticon.png

—Những Ma Thú của Tai Ương đại diện cho Bảy Tội Ác của nhân loại. Nguyên mẫu của Hệ thống Triệu hồi Anh Linh cũng như kẻ thù của các Grand Servant.—

Beast có hệ số sát thương cơ bản là 1.0x.

Tương tác về sát thương sẽ thay đổi tùy thuộc vào Beast mà bạn đánh:

 • Tiamat gây và nhận sát thương bình thường đối với mọi trường phái.
 • Goetia và các kẻ địch tương tự (các Ma Thần Trụ)
  • Gây gấp đôi sát thương lên Sabericon.png Saber, Archericon.png Archer, Lancericon.png Lancer, và Berserkericon.png Berserker.
  • Nhận gấp đôi sát thương từ Ridericon.png Rider, Castericon.png Caster, Assassinicon.png Assassin và 50% sát thương thêm từ Berserkericon.png Berserker.
  • Gây một nửa sát thương lên Avengericon.png Avenger.
 • Beast III/R nhận thêm 20% sát thương từ Mooncancer.png Moon CancerClass-Alterego-Gold.png Alter Ego. Mọi trường phái khác gây và nhận sát thương bình thường.
 • Beast III/L nhận thêm 20% sát thương từ Class-Alterego-Gold.png Alter EgoClass-Foreigner-Gold.png Foreigner. Mọi trường phái khác gây và nhận sát thương bình thường.
 • Beast (False) gây nửa sát thương lên Castericon.png Caster. Mọi trường phái khác gây và nhận sát thương bình thường.
Beastcardborder1.png
Beastcardborder2.png
Beastcardborder3.png
Beastcardborder4.png
Tiamat Unavailable.png Goetia Unavailable.png Beast III/R Unavailable.png Beast III/L Unavailable.png
Advertisement