FANDOM


Taunt
Beach Panic EX
Tauntstatus Có tỉ lệ 300% khiêu khích kẻ địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Giảm sát thương nhận vào của bản thân trước 3 đòn đánh trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Sát thương nhận vào - 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
NitoSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.