FANDOM


Taunt
Beach Crisis A+
Tauntstatus Khiêu khích tất cả kẻ địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
ScathachAssassinicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.