FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:45, ngày 17 tháng 3 năm 2018Detox2733 (tường | đóng góp)‎ . . (573 byte) (+573)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|D}}}|D| {{activeskillpage |servanticons = {{Elizabeth Bathory (Brave)}} |img = busterup |name = Bộc Phát Ma Lực (Dũng Khí…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.