FANDOM


Busterup
Bộc Phát Ma Lực (Dũng Khí) D
Tăng hiệu quả thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Defenseup Tăng phòng thủ của bản thân thêm 20% trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Eliz Brave icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.