FANDOM


Clockup
Bộc Phát Ma Lực (Bảo Thạch) A+
DelayedBuff Nhận một buff trì hoãn.
Sau 1 lượt, tăng sức tấn công bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 5 43
Servant sở hữu kĩ năng
Ishtar icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.