FANDOM


Busterup
Bộc Phát Ma Lực (Bí Ngô) A
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Burn Thiêu đốt với 300 sát thương mỗi lượt trong vòng 10 lượt lên toàn bộ kẻ địch trên sân.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Tính năng thẻ Buster + 25%27%29%31%33%35%37%39%41%45%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Elizhallowicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.