n (Myon143 đã đổi trang Bộ sưu tập những chàng trai Chaldea thành Bộ sưu tập những chàng trai Chaldea 2018 mà không để lại một trang đổi hướng)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 07:31, ngày 9 tháng 3 năm 2018

Chaldea Boys Collection 2018 Banner.png

Thời gian sự kiện: 21h ngày 6/3 năm 2018 ~ 23h59 ngày 14/3 năm 2018 JST

Cbc2018Divider2.png
THÔNG TIN SỰ KIỆN
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.