(Tạo trang mới với nội dung “center|680px|link=http://news.fate-go.jp/2018/cbc2018/ '''Thời gian sự kiện:''' 21h ngày 6/3 năm…”)
 
n (Myon143 đã đổi trang Bộ sưu tập những chàng trai Chaldea thành Bộ sưu tập những chàng trai Chaldea 2018 mà không để lại một trang đổi hướng)
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 3: Dòng 3:
 
'''Thời gian sự kiện:''' 21h ngày 6/3 năm 2018 ~ 23h59 ngày 14/3 năm 2018 JST
 
'''Thời gian sự kiện:''' 21h ngày 6/3 năm 2018 ~ 23h59 ngày 14/3 năm 2018 JST
 
<br />
 
<br />
{{Divider|img=Cbc2018Divider2.png|width=675px|top=25%|left=45%|text=<big>EVENT INFO</big>|color=white}}
+
{{Divider|img=Cbc2018Divider2.png|width=675px|top=25%|left=45%|text=<big>THÔNG TIN SỰ KIỆN</big>|color=white}}
 
<tabview>
 
<tabview>
Bộ sưu tập những chàng trai Chaldea/Thông tin chính|Thông tin chính
+
Bộ sưu tập những chàng trai Chaldea 2018/Thông tin chính|Thông tin chính
 
<!-- Chaldea Boys Collection 2018/ -->
 
<!-- Chaldea Boys Collection 2018/ -->
 
</tabview>
 
</tabview>

Phiên bản lúc 07:31, ngày 9 tháng 3 năm 2018

Chaldea Boys Collection 2018 Banner.png

Thời gian sự kiện: 21h ngày 6/3 năm 2018 ~ 23h59 ngày 14/3 năm 2018 JST

Cbc2018Divider2.png
THÔNG TIN SỰ KIỆN

<tabview> Bộ sưu tập những chàng trai Chaldea 2018/Thông tin chính|Thông tin chính </tabview>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.