(Tạo trang mới với nội dung “center|680px|link=http://news.fate-go.jp/2018/cbc2018/ '''Thời gian sự kiện:''' 21h ngày 6/3 năm…”)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 07:12, ngày 9 tháng 3 năm 2018

Chaldea Boys Collection 2018 Banner.png

Thời gian sự kiện: 21h ngày 6/3 năm 2018 ~ 23h59 ngày 14/3 năm 2018 JST

Cbc2018Divider2.png
EVENT INFO
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.