FANDOM


BusterQuickup
Bộ Đồ Bơi Lấp Lánh A
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Quickupstatus Quick + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Npchargeup Khả năng sạc NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
IshtarSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.