Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
智慧のスカラベ Scarab of Wisdom.png 再生と復活の象徴たる聖なる虫の飾り物。難題を解きし真に聡しき者にのみ与えられる。
The decoration of sacred insects symbolizing regeneration and resurrection. It solves difficult problems and is given only to those who are truly savvy.
Rớt từ
Sphinx, King of Gods - Amon-Ra, Sphinx Queen
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Camelot - Residence of Akhenaten [2] [22]

Camelot - Courtyard of Divine Beasts [1] [19]


Servant
Suzuka.png4/0
Total: 4
Ishtar icon.png6/0
Total: 6
ShinjukuArcherIcon.png5/0
Total: 5
Toudaicon.png0/21
Total: 21
Icon Servant 183.png0/24
Total:24
Ozymandiasicon.png5/0
Total: 5
IshtarSummer.png0/24
Total: 24
Davinciicon.png5/0
Total: 5
Illyaprismaicon.png5/0
Total: 5
Merlinicon.png6/0
Total: 6
CasterofNightlessCity.png0/30
Total: 30
Nitocrisicon.png6/0
Total: 6
MarieCastericon.png4/0
Total: 4
Gilcastericon.png4/0
Total: 4
Icon Servant 192.png4/0
Total:4
Icon Servant 194.png

Castericon.png

Nữ Hoàng của Sheba

4✪


Icon Servant 194.png
Tên tiếng Nhật
シバの女王
ATK HP
1,438/8,629 1,940/12,127
ATK lvl 100 HP lvl 100
10,354 14,704
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trung lập ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Servant, Hình người, Yếu thế trước Enuma Elish, Vua Gây sát thương lớn lên một kẻ địch.
(Hiệu ứng phụ) Giảm phòng thủ của mục tiêu trong 3 lượt.
Giảm sức tấn công của mục tiêu trong 3 lượt.
Giảm khả năng hồi phục HP của mục tiêu trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png
0/24
Total:24
Cleopatra icon.png0/30
Total: 30
Icon Servant 199.png

Assassinicon.png

Semiramis

5✪


Icon Servant 199.png
Tên tiếng Nhật
セミラミス
ATK HP
1747/11309 1945/13266
ATK lvl 100 HP lvl 100
12379 14533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự - Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thiên hoặc Địa, Hình người, Nữ, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish, Thần tính, Nữ hoàng Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Tăng phòng thủ cho toàn đội thêm 20% trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương của Bảo Khí. [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên].
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
4/0
Total:4
ScathachAssassinicon.png0/24
Total: 24
NitoSummer.png4/0
Total: 4
ChachaIcon.png0 / 24
Total: 24
S173.png0/45
Total:45
BBicon.png

Mooncancer.png

BB

4✪


BBicon.png
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1366/8197 2182/13643
ATK lvl 100 HP lvl 100
9925 16542
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch
Sạc NP của toàn đội phía trước thêm 20%.
(Hiệu ứng phụ) Giảm kháng debuff của địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png
0/21
Total:21
MeltlilithIcon.png0/27
Total:27
Icon Servant 198.png

Class-Foreigner-Gold.png

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198.png
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png
10/0
Total:10
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.