FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được bằng cách lấy mã từ Type-Moon Ace. Nó đạt cấp độ tối đa sẵn ở cấp 80.

Với việc cập nhật thêm tính năng Trao đổi bằng Rare Prism ở Xưởng phép của Da Vinci, CE này có thể mua được với giá 3 Rare Prism.

Hiệu ứng

Fp
Hiệu ứng thường
Không có
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng Điểm bạn bè thêm 75 khi mượn/được mượn Servant hỗ trợ.

Thông tin chi tiết

その道行きに祝福を。

あなたの旅は長く、だからこそ得がたいものになると
信じて。

Cầu chúc cho con đường phía trước.

Hành trình của người sẽ rất dài, vậy nên hãy tin rằng nó là một hành trình khó khăn.

Mỗi người chơi sẽ được nhận thêm tối đa +75 FP bất kể ai sở hữu CE Bắt Đầu Cuộc Hành Trình hoặc bao nhiêu cái được trang bị cho một trận đấu. (Dùng 2 bản CE này không có hiệu quả.)


Thông tin bên lề

  • CE này minh họa Mashu Kyrielight, Artoria Pendragon, và Jeanne d'Arc.
  • Lúc đầu CE này chỉ cho người chơi +1 FP khi sử dụng. Nó đã được nâng cấp vào 31/8/2015.
  • Nếu mua bản mới của tạp chí Type-Moon Ace: Fate/Grand Order, mã sẽ được tìm thấy đằng sau cuốn tạp chí trong một tập giấy màu trơn với hình ảnh Fate/Grand Order trên đó.

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.