FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Nightingale lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Busterup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Nightingale,
Tăng tính năng thẻ Buster của toàn đội thêm 10% và HP của toàn đội thêm 20% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

彼女は抗い続け、戦い続けた。

戦場でも。
英国でも。
クリミアの地で既に偉業を成したのだという評に甘んじる事なく、ただひたすらに世界に立ち向かった。

誰も手を差し伸べずに、
何もせず黙っていれば、
こんなにも簡単に命が失われていく世界。
不衛生、無関心と無知、さまざまな病源───
世界とは、彼女の敵すべてを内包するモノだった。

彼女は抗い続け、戦い続ける。
その闘争は現代に於いても終わる事がない。
今この瞬間にさえも、彼女の想いと誓いを継いで
数多の「看護師」たちが戦っているのだから。

Cô gái ấy luôn phản kháng, luôn tiếp tục chiến đấu.

Dù là ở chiến trường.
Dù là ở Anh quốc.
Không tự thỏa mãn với thành công đạt được tại mảnh đất Crimea, cô đứng lên và đối mặt với cả thế giới, chỉ đơn giản như vậy.

Không ai đưa tay ra,
Không làm gì, luôn ngậm miệng,
Chỉ như vậy và một sinh mạng lại mất đi, thế giới này là thế.
Thiếu vệ sinh, vô cảm, ngu dốt, đủ loại mầm bệnh───
Thế giới này, nó bao gồm tất cả những thứ mà cô căm ghét.

Cô gái ấy luôn phản kháng, luôn tiếp tục chiến đấu.
Sự đấu tranh đó, nó vẫn tiếp diễn đến ngày nay.
Trong mỗi khoảnh khắc của hiện tại, lời tuyên thệ của cô, lý tưởng của cô, chúng vẫn đang bung nở.
Cuộc chiến của biết bao “Thiên thần trắng.”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.