FANDOM


Bryn2 Đây là một CE sự kiện. Bạn không thể triệu hồi CE này mà chỉ có thể nhận được khi tham gia sự kiện.

Quà tặng sự kiện từ Nero Festival. Hiện có thể quy đổi CE này từ Xưởng phép của Da Vinci với 5

Rare prism

.

Hiệu ứng

Guts
Hiệu ứng thường
Nhận trạng thái hồi sinh trong 1 lần. (Hồi sinh với 500 HP.)
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Nhận trạng thái hồi sinh trong 1 lần. (Hồi sinh với 1000 HP.)

Thông tin chi tiết

明けない夜はないというが、終わらない夜もまたある。

見よ。繁栄は都市を照らし、その果てに彼女を喚んだ。

Họ bảo rằng bình minh sẽ đến sau mỗi đêm, nhưng có những đêm không bao giờ kết thúc.

Hãy nhìn đi. Vinh quang chiếu rọi cả thành phố, và cuối cùng triệu hồi cô.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.