FANDOM


Guts
Bảy Ngọn Đồi A
Gutsstatus Trao cho một đồng đội bất kì trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 1 lượt. (Hồi sinh với 1000HP)
Tăng tính năng thẻ Buster đồng đội đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Romulusicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.