Guts.png
Bảy Ngọn Đồi A
Gutsstatus.png Trao cho một đồng đội bất kì trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 1 lượt. (Hồi sinh với 1000HP)
Tăng tính năng thẻ Buster đồng đội đó trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Romulusicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.