FANDOM


Dodge
Bảo Hộ Chống Gió
Avoid Nhận trạng thái né tránh 3 lần.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Hassanicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.