!

Tài liệu mẫu như sau:
Ghi chú: mẫu này có thể nhìn thấy 1 phần hoặc toàn bộ
Visit Bản mẫu:!!!/doc to edit this documentation. (How does this work?)
Miêu tả
Mẫu này để tạo ra dấu chấm than (!), từ wikitables trong từ Parser functions.
Cú pháp
Để thêm mẫu này thì dùng {{!!!}}
Xem thêm
Template:! on Meta-Wiki.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.