Wikia Fate Grand Order Việt Nam

|

Tài liệu mẫu như sau:
Ghi chú: mẫu này có thể nhìn thấy 1 phần hoặc toàn bộ
Visit Bản mẫu:!/doc to edit this documentation. (How does this work?)
Miêu tả
Mẫu này để tạo liên kết, từ wikitables có trong Parser functions.
Cú pháp
Chèn mẫu này bằng cách sử dụng {{!}}
Xêm thêm
Template:! trên Meta-Wiki.