FANDOM


This Craft Essence can be obtained by bringing Xuanzang's Bond Level to 10. It comes at max level with all limit breaks.

Effect

Busterup
Hiệu ứng
When equipped on Xuanzang,
Increases party's Buster performance by 20% and Decreases party's defense by 10% (Demerit) while she is on the field.

Lore

美しき白馬───

かつては竜として在ったが、
やがて自らの役割を徳高き高僧の乗騎としたもの。

それは、西海竜王こと広潤王の子であるのだという。
あらゆる水を司るにも等しい竜王の血を継ぐ身ゆえ、
人智を超えた凄まじき力を秘めていよう。

白馬は、高僧の旅に寄り添い続ける。
かつての昔も、遠く時間と空間を経た今も。

六丁六甲。五方掲諦。四値功曹。護駕伽藍。
尊き仏護の神と共に───たとえ、姿形を失おうとも!

Một con bạch mã tuyệt đẹp---

Mặc dù nó từng là rồng, nó đã quyết định trở thành thú cưỡi cho một nhà sư. Nó là con của Tây Hải Long Vương. Vì mang trong mình dòng máu của Long Vương, nó có thể thao túng được mọi loại nước, và sở hữu những loại năng lực mà nhân loại không thể nào hiểu được.

Con bạch mã luôn sát cánh bên nhà sư trong suốt cuộc hành trình. Dù cho có là quá khứ, hiện tại, hay một khoảng thời gian không gian xa lạ nào đấy đi chăng nữa. Nó sẽ luôn sát cánh cùng nhà sư đáng kính dù cho có phải mất đi hình dáng thật của mình!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.