FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Hạng B= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B}}}|B| {{activeskillpage |servanticons = {{Katsushika Hokusai}} |img = nom de plume |name = Bút Danh: Bạc…”)
 
 
Dòng 7: Dòng 7:
 
|name = Bút Danh: Bạch Tuộc Dị Tinh
 
|name = Bút Danh: Bạch Tuộc Dị Tinh
 
|rank = B
 
|rank = B
|effect = {{Seffect|Debuffatk}} Nhận khả năng gây debuff kéo dài 3 lượt: Giảm phòng thủ của kẻ địch 3 lượt khi tấn công bằng thẻ Art.
+
|effect = {{Seffect|Debuffatk}} Giảm phòng thủ của địch 3 lượt khi tấn công bằng thẻ Arts trong 3 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|l1 = 10%
 
|l1 = 10%

Bản hiện tại lúc 15:03, ngày 19 tháng 3 năm 2018

Nom de plume
Bút Danh: Bạch Tuộc Dị Tinh B
Debuffatk Giảm phòng thủ của địch 3 lượt khi tấn công bằng thẻ Arts trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 198

Class-Foreigner-Gold

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.