FANDOM


Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng thường
Tăng sát thương NP của người đeo thêm 25%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng sát thương NP của người đeo thêm 30%.

Thông tin chi tiết

天に祝福あれ。

純粋な願いを受け、幻想はその純度を増していく。

Những lời chúc phúc gửi đến Thiên Đường.
Ảo mộng sẽ trở nên tinh khiết hơn khi nhận được những ước nguyện thuần khiết.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.