FANDOM


Shieldericon
Shielder
Sabericon
Saber
Archericon
Archer
Lancericon
Lancer
Ridericon
Rider
Castericon
Caster
Assassinicon
Assassin
Berserkericon
Berserker
Rulericon
Ruler
Avengericon
Avenger
Mooncancer
Moon Cancer
Class-Alterego-Gold
Alter Ego
Beasticon
Beast
Class-Foreigner-Gold
Foreigner
Avengericon

—Kẻ thay trời hành đạo và Anh Linh của Báo Thù. Những chiến binh mang trong mình những thù hằn lớn lao trong quá khứ, và là hiện thân của chính sự hận thù. Mặt tối của Chén Thánh, đồng thời cũng là bản chất bên trong chiếc Chén.—

Avengers có hệ số sát thương cơ bản là 1.1x.

Ruler nhận gấp đôi sát thương từ Avenger và gây một nửa sát thương lên họ
Moon Cancer nhận một nửa sát thương từ Avenger và gây gấp đôi sát thương lên họ.
Berserker nhận gấp đôi sát thương từ Avenger và gây thêm 50% sát thương lên họ.
Beast Goetia và Ma Thần Trụ gây một nửa sát thương lên Avenger.
Mọi trường phái gây và nhận sát thương bình thường đối với Avenger.

AvengerCardBorder1
AvengerCardBorder2
Avengercardborder3
Gorgon1-0
Avengercardborder5
Edmond Dantes Limited Jeanne d'Arc (Alter) Limited Angra Mainyu Fpce Gorgon Locked Hessian Lobo
Avengercardborder6
Space ishtar
Antonio Salieri Locked Space Ishtar Limited
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.