FANDOM


Shieldericon
Shielder
Sabericon
Saber
Archericon
Archer
Lancericon
Lancer
Ridericon
Rider
Castericon
Caster
Assassinicon
Assassin
Berserkericon
Berserker
Rulericon
Ruler
Avengericon
Avenger
Mooncancer
Moon Cancer
Class-Alterego-Gold
Alter Ego
Beasticon
Beast
Class-Foreigner-Gold
Foreigner
Archericon

Hiệp sĩ của Cung và Anh Linh của Cung. Là những do thám xuất chúng, sở hữu những Bảo Khí quyền năng. Bậc thầy ở mặt trận tầm xa.

Archer có hệ số sát thương cơ bản là 0.95x.

Saber nhận gấp đôi sát thương từ Archer và gây một nửa sát thương lên họ.
Lancer nhận một nửa sát thương từ Archer và gây gấp đôi sát thương lên họ.
Berserker nhận gấp đôi sát thương từ Archer và gây thêm 50% sát thương lên họ.
Ruler nhận một nửa sát thương từ Archer.
Beast Goetia và Ma Thần Trụ gây gấp đôi sát thương lên Archer.
Alter Ego gây một nửa sát thương lên Archer.

Archercardborder1
Archercardborder2
Archercardborder3
Archercardborder4
Archercardborder5
EMIYA Gilgamesh Limited Robin Hood Atalanta Euryale
Archercardborder6
Archercardborder7
Archercardborder8
Archercardborder9
Archercardborder10
Arash Orion David Oda Nobunaga Gift Icon Nikola Tesla Locked
Archercardborder11
Archercardborder12
Archercardborder13
Archercardborder14
Archercardborder15
Arjuna Ko-Gil Billy The Kid Tristan Locked Tawara Touta
Archercarborder16
Archercardborder17
Archercardborder18
Archercardborder19
Archercardborder20
Altria Pendragon (Archer) Limited Anne Bonny & Mary Read (Archer) Limited Chloe von Einzbern Gift Icon Ishtar Limited James Moriarty Limited
Archercardborder21
Archercardborder22
Archercardborder23
Archercardborder24
Archercardborder25
EMIYA (Alter) Locked Helena Blavatsky (Archer) Limited Tomoe Gozen Altera the San(ta) Gift Icon Asagami Fujino Limited
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.