FANDOM


Npacqui
Anh Hùng Nhân Tạo (Giả) B+
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Tăng giới hạn HP tối đa của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng
sạc NP +
20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Maxhpup HP tối đa + 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
SiegIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.