Dòng 1: Dòng 1:
 
<tabber>
 
<tabber>
Rank B+=
+
Hạng B+=
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B+}}}|B+|
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B+}}}|B+|
 
{{activeskill2page
 
{{activeskill2page

Bản hiện tại lúc 15:35, ngày 7 tháng 5 năm 2018

Npacqui.png
Anh Hùng Nhân Tạo (Giả) B+
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Tăng giới hạn HP tối đa của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng
sạc NP +
20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Maxhpup.png HP tối đa + 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
SiegIcon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.