Wikia Fate Grand Order Việt Nam

<tabber> Rank D=

Taunt.png
Amalgam Goad D
Tauntstatus.png Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
MashOrtenaus.png
Bản mẫu:Tooltip Mashu Kyrielight Ortenaus