(Tạo trang mới với nội dung “{{passiveskillpage |servanticons = {{Mysterious Heroine X (Alter)}} |img = Debuffres |name = Altreactor |rank = A |effect = Tăng kháng debuff của bả…”)
 
n (Đã khóa “Altreactor” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 10:00, ngày 8 tháng 7 năm 2018

Debuffres.png
Altreactor A
Tăng kháng debuff của bản thân thêm 20%.
Servant sở hữu kĩ năng
MHX(Alter)icon.png

Berserkericon.png

Mysterious Heroine X (Alter)

5✪


140
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX〔オルタ〕
ATK HP
1717 / 11113 2079 / 14175
ATK lvl 100 HP lvl 100
12165 15529
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Trung lập · Tà ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Saberface, Servant Gây sát thương cho một mục tiêu.
(OC) Gây sát thêm sát thương cho Sabericon.png lớp Saber.
Thẻ mệnh lệnh: QQABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.