Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Dodge.png
Accel Turn B
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trước 1 đòn đánh.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 6 5 4
Servant sở hữu kĩ năng
IshtarSummer.png
Bản mẫu:Tooltip Ishtar (Rider)