Dòng 1: Dòng 1:
 
[[File:apbar.png|right]]
 
[[File:apbar.png|right]]
'''AP''' (viết tắt của '''Action Point''', ''Điểm hành động'') là điểm thể lực hồi lại theo thời gian và cho phép người chơi làm quest. Mỗi AP mất 5 phút để hồi, nhưng có thể được hồi đầy ngay lập tức bằng cách sử dụng 1 [[Thánh tinh thạch]] hoặc [[Vật phẩm khác|các loại Táo]].
+
'''AP''' (viết tắt của '''Action Point''', ''Điểm hành động'') là điểm thể lực hồi lại theo thời gian và cho phép người chơi làm quest. Mỗi AP mất 5 phút để hồi, nhưng có thể được hồi đầy ngay lập tức bằng cách sử dụng 1 [[Thánh Tinh Thạch]] hoặc [[Vật phẩm khác|các loại Táo]].
   
 
Mỗi lần lên 1 [[Cấp Master]], bạn sẽ được hồi đúng 1 thanh AP, tức nếu giới hạn thanh AP của bạn đang là 80 AP, thì khi lên cấp, bất kể số AP còn lại là bao nhiêu, bạn cũng sẽ có thêm 80 AP nữa, và số AP bạn có có thể vượt mức giới hạn tối đa. Giới hạn AP tối đa sẽ tăng lên ít nhất 1 điểm mỗi lần bạn lên cấp cho tới khi bạn đạt cấp 100. 140 AP hiện là giới hạn cao nhất mà một Master có thể đạt tới, khi lên cấp 140 (cấp tối đa).
 
Mỗi lần lên 1 [[Cấp Master]], bạn sẽ được hồi đúng 1 thanh AP, tức nếu giới hạn thanh AP của bạn đang là 80 AP, thì khi lên cấp, bất kể số AP còn lại là bao nhiêu, bạn cũng sẽ có thêm 80 AP nữa, và số AP bạn có có thể vượt mức giới hạn tối đa. Giới hạn AP tối đa sẽ tăng lên ít nhất 1 điểm mỗi lần bạn lên cấp cho tới khi bạn đạt cấp 100. 140 AP hiện là giới hạn cao nhất mà một Master có thể đạt tới, khi lên cấp 140 (cấp tối đa).

Bản hiện tại lúc 07:49, ngày 1 tháng 6 năm 2018

Apbar.png

AP (viết tắt của Action Point, Điểm hành động) là điểm thể lực hồi lại theo thời gian và cho phép người chơi làm quest. Mỗi AP mất 5 phút để hồi, nhưng có thể được hồi đầy ngay lập tức bằng cách sử dụng 1 Thánh Tinh Thạch hoặc các loại Táo.

Mỗi lần lên 1 Cấp Master, bạn sẽ được hồi đúng 1 thanh AP, tức nếu giới hạn thanh AP của bạn đang là 80 AP, thì khi lên cấp, bất kể số AP còn lại là bao nhiêu, bạn cũng sẽ có thêm 80 AP nữa, và số AP bạn có có thể vượt mức giới hạn tối đa. Giới hạn AP tối đa sẽ tăng lên ít nhất 1 điểm mỗi lần bạn lên cấp cho tới khi bạn đạt cấp 100. 140 AP hiện là giới hạn cao nhất mà một Master có thể đạt tới, khi lên cấp 140 (cấp tối đa).

Thông thường, tại cùng một vị trí, Quest chính sẽ tiêu hao AP nhiều hơn Quest tự do.

Thông tin bên lề

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.