CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Yan Qing lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Quickup.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Yan Qing,
Increase Party's Quick Card performance by 10% and Increase Critical Damage by 15% while on the field.

Thông tin chi tiết

邪悪は天に昇りて星となる。

輝く天星三十六、煌めく地星七十二、合わせて百八、
この大陸を救う豪傑たちが背負いし宿星なり。

善人もいれば悪人もいる。
義心を持つ者もいれば、悪心を抱く者もいる。
されど我らはこの国を憂い、この民を安んじる者。

百八の魔星、ここに見参。
動乱の大陸を救うため、人の身を借りて駆け抜けよう!
たとえ終幕に、いかなる結末が待っていたとしても!

Những điều xấu xa leo lên bầu trời và trở thành những vì sao.

36 Thiên Tinh tỏa sáng cùng 72 Địa Tinh lấp lánh, tổng cộng là 108.
Các hào kiệt bảo vệ đại lục, gánh lấy trách nhiệm và trở thành các vì tinh tú.

Trong đó có người tốt và cũng có kẻ xấu.
Có kẻ thiện tâm và cũng có người ác tâm.
Thế nhưng chúng ta đều tiếc thương đất nước này, chúng ta sẽ là những kẻ đem bình yên lại cho con người nơi đây.

108 Ma Tinh, hội ngộ tại chốn này.
Để giải cứu đại lục đầy hỗn loạn, hãy chung sức và đi đến phút cuối cùng!
Dù cho tại điểm cuối con đường có điều gì đang chờ đợi chúng ta đi chăng nữa!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.