Dòng 4: Dòng 4:
 
|rank = A
 
|rank = A
 
|servanticons = {{Merlin}}
 
|servanticons = {{Merlin}}
|effect = {{Seffect|Invincible}} Ban cho toàn đội trạng thái bất tử trong 1 lượt.<br>Ban cho toàn đội trạng thái bất tử trong 1 lượt.<br>Làm giảm khả năng tung ra đòn critical của toàn bộ địch trong 3 lượt.
+
|effect = {{Seffect|Invincible}} Ban cho toàn đội trạng thái bất tử trong 1 lượt.<br>Tăng khả năng tạo sao critical cho toàn đội trong 1 lượt.<br>Làm giảm khả năng tung ra đòn critical của toàn bộ địch trong 3 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Starrateup}} Tỉ lệ tạo sao +
 
|leveleffect = {{Seffect|Starrateup}} Tỉ lệ tạo sao +
 
|l1 = 30%
 
|l1 = 30%

Bản hiện tại lúc 18:25, ngày 7 tháng 3 năm 2018

Invishield.png
Ảo Ảnh A
Invincible.png Ban cho toàn đội trạng thái bất tử trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao critical cho toàn đội trong 1 lượt.
Làm giảm khả năng tung ra đòn critical của toàn bộ địch trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tỉ lệ tạo sao + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Critchndown.pngKhả năng chí mạng - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Merlinicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.