FANDOM


Invishield
Ảo Ảnh A
Invincible Ban cho toàn đội trạng thái bất tử trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao critical cho toàn đội trong 1 lượt.
Làm giảm khả năng tung ra đòn critical của toàn bộ địch trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tỉ lệ tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
CritchndownKhả năng chí mạng - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Merlinicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.